galerie u bílého jednorožce v klatovech

19. 8. - 15. 10. 2017, vernisáž 18. 8. 2017 od 18:00 hodin

Ondřej Maleček, Ptačí muž - Zeus

Osobitá kresebná a průzračná malba Ondřeje Malečka snoubí intelekt výšek s hloubkami citu. Přes svoji zdánlivou jednoduchost je plná ikonografických, literárních a sémantických odkazů. Zdánlivě nekomplikovaný výtvarný výraz řeší závažná témata, a představuje tak jeden z vrcholů našich současných neoromantických tendencí. Jako pravověrný romantik se Maleček vztahuje především ke třem úběžníkům, kterými jsou láska, smrt a příroda. Dalším důležitým aspektem jeho tvorby je příběh. Jeho přístup je tak v podstatě konceptuální a tvorba může být interpretována jako dokumentace cesty romantického poutníka.
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

V sobotu 14. 10. 2017 od 16:00 hodin
komentovaná prohlídka výstavy
za účasti autora Ondřeje Malečka a kurátorky výstavy Lucie Šiklové


http://www.ondrejmalecek.cz/

Rozhovor Karla Oujezdského s kurátorkou výstavy Lucií Šiklovou v pořadu Mozaika na stanici Vltava (od 23 minuty)

Video Václav Vojta

Následující video je převzato z vysílání regionální televize FILMpro.

Foto Jiří Strašek