Od věčného bronzu k dočasným dírám

Od věčného bronzu k dočasným dírám - umění a veřejný prostor


Přednáška Richarda Druryho

29. 8. 2018, 17:00, hrad Klenová

Od věčného bronzu k dočasným dírám - umění a veřejný prostor

Tato přednáška stručně mapuje často problematické postavení umění ve veřejném prostoru. Sledujeme příběhy uměleckých děl, jejichž osudy výmluvně
odkrývají to, jak se společnost postupem času proměňuje. Lze v tomto světle vnímat umění ve veřejném prostředí jako symbolické (a místy přímo
tragikomické) ohnisko či zhmotnění střídající se ideologie a hierarchie. 
IMAGE: