Lino 2017
Klenová - Vila PaulaNanako Ishida
Narozena : 1979 v Tokiu
Studia: Daito Bunka v Tokiu  (bakalářské studium, obor mezinárodní kultury a umění ). Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě (magisterské studium v ateliéru Dušana Kállaye, obor grafiky a ilustrace ).  Zabývá se grafikou, ilustraci a malbou. Žije a pracuje v Praze.
NI.jpg

Libor Beránek

Narozen : 1965 v Praze
Studia : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Ateliér ilustrace a grafiky. Postgraduální studium na VŠUP v Ateliéru ilustrace a grafiky. Studia na Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg. Atelier šperku, prof. Ester Brinkmann, Johanna Dam a prof. Robin Qeegly. Zabývá se grafikou a ilustraci. Žije a pracuje v Praze.
LB.jpg
 
Vít Ondráček
Narozen : 1959 v Brně
Studia : Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně. Obor grafika u prof. Ivana a Dalibora Chatrných. Soukromé studia u Petra Skácela a Raimunda Ondráčka.  Zabývá se malbou, grafikou, kresbou a ilustraci. Žije a pracuje v Kunštátě
VO.jpg

Petra Jovanovská

Narozena : 1972 v Jeseníku
Studia : Univerzita Sv. Cyrila a Metoděje v Skopje. Fakulta výtvarných umění. Zabývá se grafikou. Žije a pracuje v Skopje a Jeseníku.
PJ.jpg
 
Krzysztof Bartnik
Narozen : 1964 v  Grebkówě
Studia : Univerzita Mikoláše Koperníka v Toruni. Fakulta krásných umění. (prof. Stanislav Borysowski). Zabývá se malbou a grafikou. Žije a pracuje v Lublinu.   
KB.jpg
 
Petr Pazdera Payne
Narozen : 1960 v Praze
Studia : Vyučen jako umělecký zpracovatel dřeva. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. Zabývá se grafikou. Žije a pracuje v Praze.
PP.jpg

Miroslava Zychová

Narozena : 1945 v Poličce
Studia : Střední odborná škola výtvarná v Praze. Akademie výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka a Karla Součka. Zabývá se malbou, grafikou a keramikou. Žije a pracuje v Praze a Hlinsku.
MZ.jpg

Václav Šlajch

Narozen : 1980 Louny
Studia : Západočeská univerzita v Plzni. Ustav umění a designu. Obor ilustrace. Zabývá se ilustraci, komiksem a grafikou.  Žije a pracuje v Plzni a Lounech.
VS.jpg


Fotografie ze sympozia