Výstava kreseb a obrazů Otty Matouška

výstavní prostor pavilonu u muzea

Práce členů výtvarného kroužku při Osvětové besedě v Klatovech

výstavní prostor pavilonu u muzea
11. 11. - 28. 11. 1967