</p

ANIMAČNÍ PROGRAM PRO MŠ A 1. TŘÍDY ZŠ K VÝSTAVĚ ODNEPAMĚTI JŘÍHO VOVSE

Jak název nové retrospektivní výstavy napovídá, hlavním motivem, který protkává téměř všechna vystavená díla Jiřího Vovse, která vznikla v rozmezí od 80. let 20. století po současnost, je kolektivní paměť. Stopy mapování paměti, nostalgie starodávných, jakoby archeologických artefaktů, ale i obavy ze ztráty a zániku. V dílech se autor vyrovnává nejen s náboženskými otázkami, ale zaznamenává čas, místo i vědomí člověka v časoprostoru téměř dokonalým vyplněním celé plochy obrazu drobnou místy až lettristickou kresbou. V animačním programu pro nejmenší se zaměříme jak na rozvíjení technických haptických dovedností dětí, tak na jejich fantazii a vynalézavost. Tentokrát na nás čekají hrátky s notami, které se objevují i na několika obrazech. Pár nám jich vyskočilo z obrazu na zem a teď by chtěly být součástí nějaké hudební partitury. Pokusíme se s dětmi nějakou notovou osnovu vymyslet?

Animační program pro MŠ k výstavě Typologie triády.

Výstava Typologie triády přináší poutavý průřez tvorbou tří pozoruhodných osobností současné umělecké scény –výtvarníka Zbyňka Havlína (1976), malířky Ivany Štenclové (1980) a sochařky Pauliny Skavové (1976).