Cesta 2005

 

2. ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje

Výstava

Kde: zámek a sýpka Klenová Kdy: 2. 4. - 1. 5. 2005 Účastníci: Základní umělecké školy z Klatov, Plzně, Starého Plzence a Stodu Nad výstavou převzal záštitu Mgr. Martin Baxa, radní Plzeňského kraje pro kulturu a památkovou péči. Výstavu finančně podpořilo město Klatovy.

Oceněné práce

Za první prací se umístily hned čtyři další se stejným počtem bodů, porota se proto rozhodla udělit kromě Zlaté palety čtyři Stříbrné.

Zlatá paleta

Lucie Škardová, ZUŠ Klatovy, Cesta na vrchol skály

Stříbrná paleta

Denisa Fialová, Františka Ladmanová, Marek Kratochvíl a Viliam Pretzelmayer.

Aukce

V neděli 1. května jsme slavnostně vyhlásili oceněné autory. Uspořádali jsme dobročinnou aukci ve prospěch dětského oddělení klatovské nemocnice. Dražilo se třicet prací, aukce měla skvělou atmosféru a o některé práce proběhl mezi účastníky velký boj. Celkem se prodaly zhruba tři čtvrtiny prací v celkové hodnotě 13 870 Kč. Na besedu jsme pozvali malíře Stanislava Diviše.