Animační program „Na vlastní kůži“ je zacílen na vyšší ročníky základních škol a na studenty středních škol, kteří se prostřednictvím projektu učí jak komplexní prezentaci  určitého zadání, tak jeho kreativnímu uchopení, ale i schopnostem řídícím. Vybraná skupinka žáků v projektu na jednu animační hodinu zastoupí úlohu lektora a připraví si pro své spolužáky či spolužáky z jiné třídy animační program, který bude skupinka sama moderovat. Při tvorbě animačního programu je studentům k dispozici galerijní pedagog, který udílí rady jak program koncipovat, poskytuje materiály k výstavě. V roce 2015 vzniklo na základě tohoto projektu několik zajímavých animačních hodin ve spolupráci se základními školami - ZŠ Čapkova a ZŠ Tolstého v Klatovech.

Videozáznam z animace ZŠ Tostého ul. Klatovy1

Videozáznam z animace ZŠ Tostého ul. Klatovy 2