ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ A SŠ K VÝSTAVĚ TYPOLOGIE TRIÁDY

Výstava Typologie triády přináší poutavý průřez tvorbou tří pozoruhodných osobností současné umělecké scény – výtvarníka Zbyňka Havlína (1976), malířky Ivany Štenclové (1980) a sochařky Pauliny Skavové (1976).

V animačních programech, které budou probíhat v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, se u žáků zaměříme na rozvíjení chápání významu umění v životě jednotlivce, společnosti a kultuře a rozvíjení pozitivního vztahu k umění.

ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ K VÝSTAVĚ SUPERHRDINOVÉ Z VÝCHODNÍHO BLOKU

Animační programy k výstavě Superhrdinové z východního bloku budou probíhat ve výstavních prostorách sýpky na Klenové, kde je výstava nainstalována do 31. října 2015.

Více v příloze.

ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO ZŠ A ZUŠ K VÝSTAVĚ ODNEPAMĚTI JŘÍHO VOVSE

Jak název nové retrospektivní výstavy napovídá, hlavním motivem, který protkává téměř všechna vystavená díla Jiřího Vovse, která vznikla v rozmezí od 80. let 20. století po současnost, je kolektivní paměť. Stopy mapování paměti, nostalgie starodávných, jakoby archeologických artefaktů, ale i obavy ze ztráty a zániku. V dílech se autor vyrovnává nejen s náboženskými otázkami, ale zaznamenává čas, místo i vědomí člověka v časoprostoru téměř dokonalým vyplněním celé plochy obrazu drobnou místy až lettristickou kresbou.

1. STUPEŇ ZŠ A ZUŠ:

V animačním programu pro první stupeň se zaměříme na schopnost dětí pohybovat se v rámci jednoho úkolu ve dvou zcela odlišných uměleckých sdělovacích prostředcích – vizuálním a audiálním, neboli zvukovým. Na základě několika zvukových ukázek budou žáci kreslit pomocí tužky rychlé automatické skici, jimiž vyjádří své pocity ze sluchového zážitku.

2. STUPEŇ ZŠ A ZUŠ:

V animačním programu pro druhý stupeň základních škol se v první části žáci zamyslí nad všeobecnou historií lidstva a vyberou si jedno pro ně svým způsobem důležité signifikantní období. Zdůvodní proč si toto období vybrali a vypíšou alespoň 10 podstatných jmen, která mají s daným obdobím spojena. V druhé části úkolu vytvoří skicu, jakousi apoteózu jednoho z vybraných podstatných jmen, tj. povýší podstatné jméno na symbolistní znak této civilizace.