Jan Vytiska / Něžnými kopýtky našlapoval v bahně

Galerie U Bílého jednorožce v Klaovech 
26. 8. - 29. 10. 2023
vernisáž 25. 8. v 18 hodin 

kurátor : Michal Lazorčík 

Výstava malíře Jana Vytisky představí jeho nejnovější práce i s některými důležitými staršími malbami a kresbami, aby nám ve společné kombinaci ukázaly výjimečnost jím zvolené umělecké cesty. Malířská technika ve spojení s obsahovým sdělením, dotýkajícím se drsných apokalyptických vizí, valašského folklóru a současných popkulturních reálií, se v konečném důsledku dotýká důležitých existenciálních témat a otázek mířených na každého z nás.

foto Jiří Strašek