Program je určen pro žáky mateřských, základních a středních škol či další zájmové skupiny.

V rámci programu Grafická dílna / netradiční techniky se účastníci v teoretické části seznámí s vybranou technikou a principem její tvorby. V praktické části si žáci vyzkouší jednu z technik. Program lze po domluvě částečně upravit. Časová dotace v návaznosti na vybranou techniku a počet účastníků.

Kromě typických grafických technik jako je linoryt nebo suchá jehla, je v nabídce také tisk z koláže, monotyp, ruční embossing nebo voskový protisk.

Pro více informací lze kontaktovat lektorku na emailu edukace@gkk.cz nebo na tel.: 731 068 807.

Aktuální program naleznete zde.