Přednáška Doc. ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc.: Architektura brutalismu

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
29. 10. 2021 v 17 hodin

Cyklus přednášek

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech