Sympozia

ART DIALOG – MEZIPROSTORY 2016
Bienále - Mezinárodní sympozium
 
Od 19. do 30. 9. 2016 proběhne v sýpce v Klenové výtvarné sympozium s názvem Art Dialog- Meziprostory 2016.  Navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v sýpce na Klenové.
Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí.
Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody.
Výsledky sympozia budou vystaveny v Sýpce a okolí od 2. do 30 října 2016. Sympozia se zúčastní tyto  školy: Kunst Akademie Dusseldorf,  Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.

Rozmístění soch z dřevosochařského sympozia Duch krajiny v okolí hradu a zámku Klenová

 

Olina Franco