Všemy směry / Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Jána Koniarka v Trnavě 

10. 9. - 24. 10. 2021