V rámci výtvarné a estetické výchovy konfrontujeme studenty středních škol se současnými trendy ve výtvarném umění a základnímu uměnovědnými termíny. Soustřeďujeme se na analýzu výtvarného díla a jeho interpretaci pomocí všeobecného kulturního rozhledu s ohledem na interdisciplinaritu.

Aktuální program naleznete zde.

Fotografie z animačních programů pro střední školy.

Nabídka pro střední školy