Cesta

Přehlídka  prací žáků ZUŠ Plzeňského kraje

Na začátku každé výstavní sezóny dává Galerie Klatovy / Klenová prostor dětem představit své práce. Výstavu na sýpce na Klenové připravujeme společně se ZUŠ J. Kličky v Klatovech. K výstavě dětských prací patří i ocenění. Rozhodují o něm návštěvníci, kteří během výstavy dávají hlas jednomu dílu a odborná porota, sestavená z historiků umění z galerie a výtvarníků. Na závěr jsou nejlepší autoři odměněni Zlatou, Stříbrnou a Bronzovou paletou malířky Vilmy Vrbové-Kotrbové. Vítězné dílo zůstane v galerii jako součást stálé expozice prací oceněných v minulosti.
Jméno malířky Vilmy Vrbové-Kotrbové (1905 – 1993) se v názvu ceny neobjevuje náhodou. Malířka na Klenové žila, byla poslední majitelkou zámku a až do své smrti sem zajížděla na letní pobyty. Jejím hlavním tématem byl dětský portrét.