obrázek/

Pro školy

Mateřským, základním i středním školám nabízíme možnost zakoupení permanentní hromadné průkazky, opravňující ke vstupu  do Galerie U Bílého jednorožce a do kostela sv. Vavřince v Klatovech. Průkazka je určena žákům školy s pedagogickým doprovodem.

 

Doporučená velikost skupiny: max. 30 dětí, pro lepší průběh programu doporučujeme třídu do 25 dětí.
Programy připravují lektorují Jana Lazorčíková a Lucie Bočková. Programy je možno realizovat v dopoledních a odpoledních termínech od pondělí do pátku o počtu do 25 žáků, pro více informací a objednávky, prosím kontaktujte Janu Lazorčíkovou, tel. 778 538 178, e-mail: lazorcikova@gkk.cz
Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-.
 
Pořízené fotografie z animací budou použity pouze pro propagační účely GKK.