Purkrabství hradu Klenová 
10. 9. - 31. 10. 2023
vernisáž 9. 9. 2023 v 16 hodin 
kurátor jiří Machalický 

Rudo Prekop patří k umělcům, kteří se od osmdesátých let 20. století prosazují svým originálním a neopakovatelným pohledem na skutečnost. Jednu ze základních linií jeho tvorby představují aranžované, někdy až divadelně působící cykly fotografií. Druhou linii tvoří dokonale přirozené snímky, ve kterých naopak nic není předem připravené.  Zajímavý je již řadu let vznikající rozsáhlý soubor fotografií, ve kterém se autor zabývá kosmem. Podoba těchto fotografií se pod vlivem umělcových stále se rozšiřujících zkušeností a znalostí neustále vyvíjí.

foto Karel Nováček