Image -

připravujeme

8. 2. 2019 v 18 hodin v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech 

vernisáž výstavy


Milan Knížák / Žít jinak 

Autor Rea Michalová, kurátor Lucie Šiklová

Šíře záběru Milana Knížáka, jeho komplexnost, spjatá s autentičností, je fenomenální – rozpíná se od obrazů, objektů, akcí, instalací, environmentů, návodů, přes hudbu, návrhy módy, design, architektonické projekty, básnické a prozaické texty, reflexe, fotografie, koláže atd., k projevům zcela nových kategorií, zahrnujících charakteristiky více médií (Milan Knížák se ve světovém rámci zásadním způsobem podílel na formování intermédií). „Všechno, co dělám je a bylo vždy jen přibližování se totalitě života a s uměním jako takovým to mělo málo společného …Vždycky jsem v každém oboru své činnosti dosáhl jakéhosi relativního maxima. Asi že tu nešlo o nadání k nějakému druhu umění (o dovednost), ale o touhu dobít se prapodstaty, dovést do maximality. Změnit. Propálit.“ (Milan Knížák)

Výstava je koncipována jako „neúplná retrospektiva“ zaměřená především na výtvarnou část jeho práce. Je totiž v povaze autorova obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně sourodého díla, že i určitý nutný fragment přesvědčivě reprezentuje celý smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní průlom v umělecké praxi od 60. let.

Výstava potrvá do 7. 4. 2019

 

 IMAGE: