Image -

připravujeme

27. 7. 2018 od 18:00 bude v kostele sv. Vavřince v Klatovech zahájena výstava Jiří Beránek / Vyhnání z chrámu

Do kostela svatého Vavřince, prostoru stále sakrálního, byť odsvěceného, vstupuje sochař Jiří Beránek svou instalací s názvem Vyhnání z chrámu. A to je téma   navýsost sakrální, alespoň v evropském kulturním kontextu. Ale konec konců i téma symbolicky aktuální. Beránkovy sochy, objekty a instalace se vždy ocitají na výjimečných místech člověka přesahující energie, nebo samy takovým místům dávají vzniknout.  Formy a hmoty Beránkovy instalace Vyhnání z chrámu v rozmluvě s barokní architekturou kostela svatého Vavřince vytvářejí novou situaci chrámového interiéru, dávají zaznít dosud neslyšenému ultrazvuku prostoru a času.


11. 8. 2018 od 15:00 bude v sýpce na Klenové zahájena výstava Matěj Fabián, Mira Gáberová, Jaro Varga

V sýpce na Klenové budou představeny práce třech mladých slovenských umělců. Dva z nich Mira Gáberová a Jaro Varga dlouhodobě žijí a tvoří v Praze. Matěj Fabián v současnosti působí v Bratislavě. Jeho práce byly již k vidění na samostatných a skupinových výstavách v České republice. Matěj Fabián představí na prvním podlaží své obrazy a objekty. Autor ve své tvorbě pracuje s neobvyklými technikami, které mu "ladí" s tématy, ironizujícími dnešní společnost nebo i historické události. Mira Gáberová ve svých minimalistických videoperformancích pracuje s tělesností a oponami v prostorech divadelních scén. Jaro Varga rozpracuje svou vizuální esej  Situácia po príchode poplašnej hliadky, která byla vystavená v roce 2017 ve Východoslovenské galerii v Košicích a zamýšlí se nad správností morálního chováni jedince ve vyhrocené situaci v historických i současných kontextech.


24. 8. 2018 od 18:00 bude v Galerii U Bílého jednorožce zahájena výstava Postkonceptuální antikoncepce

Výstava tří autorek vycházejících ve své práci z média kresby - Kateřiny Adamové (1977), Michaely Maupicové (1982) a Dany Sahánkové (1984), odráží pro současnost charakteristickou „hru s diskursem“, proto nese neodadaistický název pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE. Lingvistické žonglování s pojmy a jejich kontexty patří k dnešku stejně jako nezávazná hra s libidem a eskalace slasti. Nejedná se tu ovšem o žádné explicitně pojaté téma. Projekt otevírá prostor pro intuici, v oblasti tvorby i vnímání. Kresba je médiem bezprostředním a má nejblíže k samotnému myšlení. K myšlení před pojmy a pojmovými konstrukcemi.

25. 8. 2018 od 15:00 bude v zámku na Klenové zahájena výstava Martin Velíšek / Červená karkulka a jiné příběhy

 

Martin Velíšek (1968) na zámku Klenová v šesti pokojích vypráví prostřednictvím malířských cyklů šest různých příběhů. Dominantním cyklem je Červená Karkulka, představující smrt jako spánek, odmalovaná na ložním prádle. Téma smrti, respektive dočasnosti bytí, je do jisté míry propojujícím principem celé výstavy. Pomíjivost skrze ztišený okamžik je výsostným tématem zátiší, a zpřítomňuje se zde skrze židle, kuchyně, žárovky či mouchy z dalších cyklů. Zároveň je divákovi poskytnuto potěšení z krásné malby, radost z detailu. Velíšek například minuciózně po způsobu starých holandských mistrů představuje den po dni měsíce října třicet a jedno jablko, vyzvednuté z trávy v zahradě pod jabloní. Před divákem se však neodehrává pouze zmar, ale rozvíjí se divukrásná škála barev, jimiž hrají všechny ty plísně a moniliózy hnijících plodů podzimu. Dotek veselí a vtipu přináší o něco dynamičtější a více narativní cyklus Darw-in, kde malíř do zvířat promítá lidské vlastnosti a staví je do situací, zažívaných druhem homo sapiens. Velíšek podmiňuje tvorbu myšlenkou, fyziologicky propojuje konceptuální principy a virtuózně zvládnutou malířskou techniku. Jeho výstupy nepostrádají intelektuální jiskru ani osobní účastí zajištěný emotivní náboj.

1. 9. 2018 od 16:00 bude na purkrabství hradu Klenová zahájena výstava Zdeňka Hanáková / Dita tančí

Autorka se zaměřuje na živou fotografii,  ztvárňující různým způsobem energii ženského těla.

Inspiruje ji vnitřní napětí člověka a ladnost pohybu - zastaveného v čase. Fotografie pro ni funguje jako meditace, určitá metafora prožívaného vnitřního napětí.

The artist focuses on live photography that captures the energy of the female