Image -

připravujeme

1. 6. 2019 od 15 hodin, zámek Klenová 
vernisáž výstavy 
Martin Kuriš

 

Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů Martin Kuriš (1973) poněkud exotickým zjevem. Tajemství prochází celým jeho dílem a propojuje všechny jeho projevy. Z výtvarné tvorby převažuje především figurální malba, čas od času prolehčená krajinou. Žije v Sudetech, krajině krásné i tvrdé, poznamenané poválečným vysídlením a dodnes sociálně bezútěšné. Maluje zdejší louky, mokřiny, remízky, zimní nehostinnost, rozházené domy, a sem zasazuje své příběhy. Odtud se posiluje jemu blízká baladičnost i sociální ladění. Tady nachází dřevo pro své sochy. Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice.


Výstava potrvá do 1. 9. 2019.

1. 6. 2019 od 16 hodin, purkrabství hradu Klenová 
vernisáž výstavy 
Bedřich Grunzweig/New York


Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku,  kam v roce 1939 přicestoval z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému z celé rodiny se mu podařilo uniknout před holocaustem). New York, kde prožil značnou část života, představoval pro Bedřicha Grünzweiga zpočátku záhadné město – byl ohromen jeho zvláštním půvabem, architekturou, směsicí ras a někdy až vyčerpávajícím tempem života. Snímky z New Yorku prostupují celou Grünzweigovou tvorbou, fotografoval ale také například na svých pozdějších pracovních i soukromých cestách (Izrael, Španělsko, Belgické Kongo). Živé snímky Bedřich Grünzweig nikdy nemanipuloval, fotografoval s pochopením a s ohledem na situaci, podstatné pro něj bylo zachytit atmosféru prostředí a propojit ji s vlastním prožitkem.

Výstava potrvá do 1. 9. 2019.1. 6. 2019 od 17 hodin, sýpka Klenová 
vernisáž výstavy 
David Cajthaml


Pole působnosti Davida Cajthamla (1959) je široké a vejde se na něj tvorba od scénografie, kterou vystudoval spolu s architekturou na pražské UMPRUM, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, autorské knihy až po vyjadřování čistě múzické. Je spoluzakladatelem kapely DekadentFabrik, autorem hudby k některým představením Arnošta Goldflama atd. Výčet činností této renesanční osobnosti současnosti by mohl pokračovat do šíře, neboť David Cajthaml je nevysychající studna snů, představ i skutků. Stejně široký záběr bude mít výstava v prostorách sýpky, založená na snově asociativním principu a zároveň deníkovém charakteru Cajthamlovy tvorby.


Výstava potrvá do 25. 8. 2019.

28. 6. 2019 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

vernisáž výstavy

Jonáš Czesaný

 

Jonáš Czesaný (1972), absolvent již reformované pražské Akademie (malba u prof. Františka Hodonského, grafika u prof. Vladimíra Kokolii) je představitel generace, jež vystoupila na scénu v 90. letech. Malba Jonáše Czesaného má charakter mimovolně objevovaných paměťových asociací, které se vynořují v obraze během pracovního procesu. Někde se tyto asociace pouze mihnou, oslabí a zmizí, jinde jsou podrženy, polapeny a vypěstovány do čisté, krystalické podoby, nebo zmetaforizovány do obecnějších poloh evokace či výpovědi. Jsou to věcné stavy, konkrétní předměty, nebo předmětné konstelace (včetně starých fotografií či novinových ilustrací), které provokují a probouzejí paměť.

 

Výstava potrvá do 1. 9. 2019.


27. 6. 2019 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
vernisáž výstavy

Společné cesty 7. 

 

Již po sedmé se v klatovském kostele sv. Vavřince sejdou na společné výstavě čeští a němečtí výtvarníci, kterou připravuje Město Klatovy společně s Galerií Klatovy / Klenová. V letošním roce jsou německá díla vybrána kurátorkou Waldmusea ve Zwieselu paní Elisabeth Vogl.


Výstava potrvá do 4. 8. 2019.