Art dialog - meziprostory 2016

Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog- Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v Sýpce a jejím okolí  na hradě Klenová.

Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí.

Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody.

Sympozia se zúčastní  školy: Kunst Akademie Dusseldorf,  Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.

Organizátoři sympozia: Adéla Matasová, Tomáš Kotík