Art dialog - meziprostory 2016

Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog- Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v Sýpce a jejím okolí  na hradě Klenová.
Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí.
Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody.
 
Sympozia se zúčastní  školy: Kunst Akademie Dusseldorf,  Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.
Organizátoři sympozia: Adéla Matasová, Tomáš Kotík
 
 • Aleš Hvízdal, HARANTŮV PRAK
 • Claudia Schmacke, DER SCHAUM DER TAGE
 • Eva Hegedüsová, Sára Milesson, VÁLEČKY
 • Jan Staniczek, I AM NOT LOST, BUT WHERE AM I
 • Eva Hegedüsová, Sára Milesson, VOL. 01
 • Marie Lukáčová, NETIKETA GRETY MOLLE
 • Nina Buchheim, KONVERZGENTPUNKT
 • Martin Zet, HOUBA
 • Lucie Růžičková, Martin Krupa, GENUS PICTURE
 • Petr Vogel, CESTOU NA KLENOVOU
 • Petra Švecová, NEMOHLA TO BÝT NÁHODA II
 • Radka Bodzevič Doubravová, JEZERO
 • Radek Jandera, ŠŤASTNÝ JE TEN, JEHOŽ VZPOMÍNKY JSOU KRÁSNÉ
 • Renáta Pinterová, GREEN MOSS MADE ME HARDCORE
 • Sulamith Loomans, URGESTALT
 • Yumi Roth, Carissa Samaniego, Ben McQuillan, MINOR LANDMARK
 • Tomas Kotík, ROOM RHYTHM
 • Vladimír Kokolia, PRO PŘÍPAD, ŽE POSLEDNÍ CO UVIDÍŠ, BUDE KORUNA STROMU
 • Milan Mikuláštík, KAMENNÉ INDUSTRIE