Eva Výborná / Tvary ticha II


Purkrabství hradu Klenová
21. 8 - 30. 10. 2022
vernisáž 20. 8. v 16 hodin 
kurátorka výstavy : Jolana Havelková 

Eva Výborná patří ke generaci, která vstoupila na scénu českého výtvarného umění v první polovině 90. let. Hlavními médii, která stojí v popředí jejího zájmu, jsou fotografie a malba. Ve svém výtvarném vyjádření autorka uplatňuje souhru geometrických forem, světla a barvy. Pro práci s fotografií vytváří (převážně z plastových průhledných fólií či papíru) prostorové modely. Ty následně snímá, přičemž využívá různého nasvícení i barevných filtrů. Původně pracovala výhradně se záměrnou neostrostí objektů, v novějších dílech naopak často klade důraz na detail, nebo oba přístupy kombinuje. Výstava v purkrabství hradu Klenová prezentuje výběr fotografií z několika cyklů (mj. Tvary ticha, Vesmír, Vznášení).

Autorčina díla vznikají v několika vrstvách. Eva Výborná fotografované objekty nejdříve inscenuje, a tímto někdy až performativním přístupem vzniká dočasná instalace. Tuto scénu pak různě nasvěcuje a teprve později vytváří fotografický obraz s mnoha významovými vrstvami. Právě světlo a barva určují náladu a atmosféru výsledného obrazu. Některá díla představují složitý systém struktur a labyrintů akcentující hloubku prostoru a evokující blíže neurčitý prostor. Mnohé objekty či kompozice jsou schopny magneticky přitahovat pozornost svojí bohatostí tvarů, reflexivitou či působením nejrůznějších odlesků. V jiných obrazech lze rozpoznat spíše minimalistické linie připomínající kresbu.

Práce Evy Výborné jsou inspirovány krajinou, architekturou, okolním prostorem, ale leckdy jen letmými doteky každodenních příběhů. Obsahují hravost, řád i soustředění, ale také určitou míru zranitelnosti.

Jolana Havelková

Eva Výborná (1965) vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích (1984–1989) a Akademii výtvarných umění v Praze (1989–1996). Absolvovala ateliér Všeobecné kresby prof. Jitky Svobodové, ateliér Malby prof. Bedřicha Dlouhého (1991–1992) a ateliér Grafika 2 prof. Vladimíra Kokolii (1993–1996).

Během studia absolvovala stáž v Hannoveru (1995) a stipendijní pobyt v Nikaragui na Kukuřičných ostrovech (2000). Od roku 1996 vyučuje na SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově, kde působí jako vedoucí oboru Užitá malba. Žije a pracuje v Dobré Vodě u Českých Budějovic.

Eva Výborná vystavuje jak samostatně (Fotografie, Dům umění v Českých Budějovicích, 2006; Obrazy, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, 2014; Tvary ticha, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017), tak i na společných výstavách (Bienále Dolní Kounice, Zpřítomnění IV, 2006; Labyrinty, Funkeho Kolín, 2009). Účastnila se řady sympozií.

www.vyborna.eu

18. 9. ve 14:00 
Komentovaná prohlídka výstavou s autorkou Evou Výbornou. 

 

foto Petr Maurenc