Jana Kasalová, Lena Knilli, Sybille Loew, Kateřina Šedá, Mark Ther


zámek Klenová 
1. 4. − 11. 6. 2023

 
kurátorka výstavy : Jana Kasalová 

Výstava Zapomnění byla poprvé prezentována v únoru roku 2021 v Künstlerhausu ve Vídni. Vymazávání a zapomínání neoddělitelně patří k fyziologickým procesům našeho vnímání. Jsou součástí individuální i kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši identitu. Zapomnění představuje pět uměleckých přístupů z Rakouska, České republiky a Německa, které prostřednictvím velmi rozdílných přístupů otevírají dveře k zamyšlení nad tématem „zapomnění a vzpomínání“. Jaký rozměr má zapomnění z hlediska jednotlivce a rodiny? A jaký je jeho rozměr z hlediska společenského a politického?

foto Jiří Strašek