Hana Purkrábková, Karel Pauzer / Vidět život

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

25. 6. - 28. 8. 2016, vernisáž 24. 6. 2016 od 18:00

Hana Purkrábková, Sedící žena, 1988

Výstava Vidět život seznamuje návštěvníky s tvorbou dvou výrazných umělců, v jejichž práci představuje jeden z hlavních výrazových prostředků hlína, která se dá tvarovat a opakovaně předělávat. Vypalováním hlíny vznikají následně pevné tvary v podobách plastik v přirozených nebo polychromovaných barvách, které uvádějí do života lidi, zvířata, rostliny a různé přírodní útvary v jedinečném autorském pohledu. Plastiky po svém stvoření jako by začínaly žít vlastním životem. Oba autoři čerpají náměty své tvorby z lidí, zvířat a přírodních dějů. Také proto výstava nese název Vidět život. A také proto, že univerzální téma života okolo nás je jejich hlavní inspirací.

Díla Hany Purkrábkové a Karla Pauzera byla v minulosti v prostorách GKK vystavená pouze v menších částech nebo jen jednotlivé plastiky jako součást kolektivních výstav. Návštěvníci výstavy tak mají možnost poprvé v GKK zhlédnout dílo obou autorů ve větších celcích, které pro výstavní prostory nainstalovali samotní umělci. Jsme velmi rádi, že jsme tuto výstavu mohli připravit v roce, kdy se oba umělci dožívají krásných 80 let.

Michal Lazorčík

Karel Pauzer - Výtvarnické konfese - z archivu ČT

Kamera Jitka Kličková

Video je převzato z vysílání regionální televize FILMpro.

Foto Jiří Strašek