Kostel sv. Vavřince v Klatovech 
21. 6. – 28. 7. 2024
vernisáž ve čtvrtek 20. 6. 2024 v 18:00

Kurátor:
Petr Krátký

Umělci:
Alena Anderlová, Gustav Fifka, Václav Fiala, Tomáš Hrůza, Zuzana Kantová, Jaroslav Macek, Martin Mrkva, Jaroslava Papežová, Zdeněk Pressl, Lucie Procházková, Václav Sika, Petr Štěpánek, Jarmila Štěpánková, Daniela Štichová

Společné cesty jsou příznačným názvem pro iniciativu, se kterou poprvé přišel klatovský malíř Jindřich Bílek (1950-2014) a jejíž hlavní myšlenkou bylo především ukázat společně díla vznikající na obou stranách hranice mezi západočeským a bavorským regionem.
Ve spolupráci Galerie Klatovy / Klenová, města Klatovy a jeho partnerských měst se tedy v roce 2013 uspořádala první výstava v barokním kostele sv. Vavřince v Klatovech a to rovnou s mezinárodní účastí výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu. 
Výběr prací a lokalita spolu s termínem konání v období klatovské pouti ukázali divácky atraktivní potenciál projektu a předznamenali jeho další pokračování.
Následující ročníky se nesly v podobném duchu a prezentovaly především umělce ze sdružení KT-ART se sídlem v Klatovech a Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti z Plzně (UVU).
V roce 2015 se přehlídka konala pod pořadovým číslem 3 a to v rámci plzeňského předsednictví jako evropského hlavního města kultury.  Poprvé přijal také pozvání Hornofalcký umělecký spolek z Weidenu, s nímž již od roku 2007 plzeňská UVU úzce spolupracuje.
V dalších letech byla představována díla výtvarníků klatovského regionu, jejichž počet se každým rokem rozrůstal, společně s tvůrci německé příhraniční oblasti a to hlavně z okolí měst Chamu a Zwieselu.
S nástupem roku 2020 se události spojené s celosvětovou pandemickou situací podepsaly také na podobě této každoroční přehlídky. Ta se poprvé po předchozích sedmi letech konala bez mezinárodní účasti a vzhledem k přetrvávajícím bezpečnostním opatřením tomu nebylo jinak ani v nadcházejícím roce. O to vřelejší pak bylo pro všechny zúčastněné opětovné setkání na společné salonní přehlídce v roce 2022.  
Složitá doba ale přinesla i něco pozitivního a to prostor pro zamyšlení se nad podobou, do jisté míry se schematicky opakující výstavy, poskytla organizátorům příležitost k jejímu novému uchopení a tak se od roku 2021 mohou diváci pravidelně setkávat s jejím vždy jiným architektonickým řešením.  Lonský rok byl pojat jako bilanční ohlédnutí a poskytl autorům prostor se představit a vlastními slovy odprezentovat jedno dílo, které během uplynulých deseti let na Společných cestách vystavovali. Předtočené rozhovory pak byly v kostele k vidění netradičně formou improvizovaného kina.  
Letošní ročník připravilo Město Klatovy opět ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a zaměřuje se především na tvůrce z Klatovska. Díla jsou představena formou originální instalace, která se přímo inspiruje pestrými mozaikami na podlahách kostelů.
foto Jiří Strašek