Přednáška Petra Štěpána: České baroko

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
16. 10. 2015 od 17:00

  • Přednáška Petra Štěpána: České baroko
    Přednáška Petra Štěpána: České baroko

Výtvarný styl, který pozměnil vzhled českých měst a dokonce i české krajiny. Přes mnohé vlivy ze zahraničí, vzniklo nakonec velmi osobité umění, které se plným právem může nazývat českým barokem. Přednáška Mgr. Petra Štěpána se zabývá tímto jedinečným fenoménem, jeho vývojem i zvláštnostmi. Pozornost věnuje také zapojení baroka do městských celků a do české krajiny, kterou pomohlo baroko dotvořit k podobě kultivované země, prodchnuté vírou.