zdena kolečková / metafyzika ztráty

Galerie u bílého jednorožce v klatovech

21. 1. - 26. 3. 2017, vernisáž 20. 1. 2017 od 18:00

Historie, poezie a malířství jsou si navzájem symboly a natolik se vzájemně podobají, že když píšeš historii, maluješ, a když maluješ, skládáš poezii.
                                                                                                  Miguel de Cervantes y Saavedra
 
Tak jako v Cervantesově citátu z románu Persiles a Sigismunda ocitá se i tvorba Zdeny Kolečkové (narozena 1969 v Ústí nad Labem) na pomezí či v symbióze několika žánrů a oborů. V částečně retrospektivní výstavě připravené pro Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech a nazvané Metafyzika ztráty se autorka pohybuje na pomezí umělecké výpovědi, která v průběhu více než dvou dekád zaznamenává intimní rovinu jejího života, a terénního výzkumu geografické a sociokulturní oblasti, jíž se kdysi říkalo Sudety. Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální politický vývoj s obavami a znepokojením. V podmanivých monochromních plátnech, pseudodokumentárních fotografických cyklech či subtilních instalačních projektech se Zdena Kolečková usilovně pokouší o kritický soupis euforických nadějí a opakovaných pochybení, aby rehabilitovala očistný a konstruktivní potenciál všech našich minulých ztrát.
Kurátor výstavy: Michal Koleček
Foto Jiří Strašek
 • img_2597.jpg
 • img_2613.jpg
 • img_2576.jpg
 • img_2515.jpg
 • img_2581.jpg
 • img_2571.jpg
 • img_2595.jpg
 • img_2605.jpg
 • img_2560.jpg
 • img_2407.jpg
 • img_2409.jpg
 • img_2410.jpg
 • img_2412.jpg
 • img_2417.jpg
 • img_2419.jpg
 • img_2420.jpg
 • img_2421.jpg
 • img_2429.jpg
 • img_2430.jpg
 • img_2432.jpg
 • img_2433.jpg
 • img_2435.jpg
 • img_2437.jpg
 • img_2438.jpg
 • img_2441.jpg
 • img_2443.jpg
 • img_2445.jpg
 • img_2447.jpg
 • img_2448.jpg
 • img_2449.jpg
 • img_2452.jpg
 • img_2454.jpg
 • img_2455.jpg
 • img_2458.jpg
 • img_2460.jpg
 • img_2461.jpg
 • img_2464.jpg
 • img_2465.jpg
 • img_2467.jpg
 • img_2468.jpg
 • img_2471.jpg
 • img_2475.jpg
 • img_2478.jpg
 • img_2487.jpg
 • img_2492.jpg
 • img_2493.jpg
 • img_2500.jpg
 • img_2505.jpg
 • img_2509.jpg
 • img_2519.jpg
 • img_2551.jpg
 • img_2589.jpg
 • img_2422.jpg
 • img_2494.jpg
 • img_2440.jpg
 • img_2553.jpg
Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro.