Vladimír Kovařík / Zdánlivé pohyby

Hrad Klenová
12. 7. - 30. 10. 2015, vernisáž 11. 7. 2015 od 19:00

Minimalistické výrazové prostředky vysoké technické a technologické úrovně umožňují, aby sdělované bylo vždy v prvním plánu. Posedlost tvarovou redukcí a materiálovým instrumentalismem nachází inspirace jak hluboko v antice, tak také v evropském monumentálním výtvarném umění 60. let. Poučenost na možnostech a podmínkách prostorového a průmyslového designu vede k tvarové sevřenosti a vždy i k „funkčnosti“ výtvarných objektů. Jejich přímá, jednoduchá, nikoliv prostá významovost jde vstříc elementárním lidským hodnotám, až tam, kde se aristotelsky stýkají s hodnotami uměleckými, s estetickou funkcí. Teze, že pravda je krásná, zní dnes možná banálně, ale „redesign“ tohoto postulátu je, řečeno politicky, „na pořadu dne“. Vladimír Kovařík je v tom urputný, umanutý a uhranutý…

Kurátor výstavy: Miroslav Zelinský

Od 21:00 představení PÍSEČNÁ ŽENA v podání divadla NANOHACH

Kamera Jitka Kličková

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro

Foto Václav Vojta

Foto Pavel Rydl