Pavel Přibyl / Realita na hraně

Purkrabství hradu Klenová

27. 3. - 12. 6. 2016, vernisáž 26. 3. 2016 od 17:00

Pavel Přibyl, Na hraně

Výstava "Realita na hraně" zahajuje výstavní sezónu v prostoru purkrabství na hradu Klenová.

Autor děl Pavel Přibyl pohybující se mezi fotografií, malbou a grafikou  zde vystaví své fotografiky až do poloviny června tohoto roku.  Instalace vybraných děl prezentuje škálu možností tvůrčího vyjádření při kombinaci fotografického základu a posunu do abstraktních vizí za pomoci autorovy invence a moderních počítačových technologií. Vybrané fotografiky přesahují běžnou realitu vidění a odtajňují divákovi paralelní možnosti vnímání. 
Kurátorka výstavy: Helena Fenclová

Video Václav Vojta

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro.

Foto Jiří Strašek