Superhrdinové z východního bloku

Centrum Bavaria-Bohemia v německém SchÖnsee

6. 11. - 31. 12. 2015, vernisáž 5. 11. 2015 od 18:00

V posledních dvou týdnech měsíce srpna proběhlo v prostorách Galerie Klatovy / Klenová česko-německé komiksové sympozium, kterého se zúčastnilo celkem 9 kreslířů a ilustrátorů z České republiky a z Německých spolkových zemí Sasko, Bavorsko, Durynsko a Bádensko-Württembersko. Během čtrnácti dní, které strávili umělci v poklidném prostředí západočeského venkova v podhůří Šumavy, vzniklo 9 unikátních autorských komiksů na téma hranic. Výstava bude zahájena v Centru Bavaria Bohemia.

Na akci bude vypraven Autobus za kulturou z Plzně do Schönsee a zpět.

Odjezd z Plzně v 16:30 hod. od KD Peklo

Cesta zpět kolem 20:00 hod. 

Cena jízdenky (tam i zpět): 100,- Kč / 4,- €

Autobus bude vypraven při minimálním počtu 8 účastníků.

Přihlášky / Rezervace jízdenek:

tel. +420 737 281 737, +420 737 281 777

fax +420 420 377 462 151

e-mail: doprava@dataexpres.cz

www.dataexpres.cz  

Doprovodné akce výstavy:

5. 11. 2015 od 18:00 hod. v Schönsee 
Přednáška Pavla Kořínka o historii komiksu 

18. 11. 2015 od 19:00 hod. v Schönsee 
Přednáška Lukáše Kopeckého na téma převaděčství a třetí odboj na Klatovsku

Projekt se uskuteční v partnerské spolupráci s centrem Bavaria-Bohemia v Schönsee a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Foto Lucie Bočková