Inter - Visions / Filomena Borecká a Montserrat Serra

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
13. 4. - 1. 6. 2014

Filomena Borecká, Oko sluchu

 

Výstava INTER-VISIONS společně představuje díla dvou umělkyň, které žijí a  pracují v Paříži. Svá díla už společně vystavily v galerii Michel Journiac  náležící univerzitě  Pantheon-Sorbonne v Paříži.

Jejich první setkání přineslo neprogramované naladění obou umělkyň na stejnou vlnu. Výstava INTER -VISIONS umožňuje výtvarně zhmotnit a předat dál hledání a objevování ve vizuálním umění, jež se jim otevřela a vzájemně rezonují v uměleckém dialogu. Tématem jejich výtvarné tvorby jsou nehmotné vzpomínky a fenomén  daru.

Výstava na zcela odlišném  místě -  v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech -  přináší do tvorby obou výtvarnic nový impuls a otevírá cestu k vzájemnému propojení rodných zemí obou tvůrkyň.

Záštitu nad výstavou poskytli Jeho Excelence pan Jean-Pierre  Azvazadourian, velvyslanec Francie v České republice a Jeho Excelence pan Pablo Rodrigo Gaete Vidal, velvyslanec  Chile v České republice.

Helena Fenclová

 

Dokumenty ke stažení.

Rohovor s Filomenou Boreckou a Montserrat Serra v Českém rozhlase Plzeň.

Přehrát můžete zde.

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 13.4. - 1.6. 2014

 

Foto Jiří Strašek

Z návštěvy velvyslance Francie v ČR S.E. Jeana-Pierra Asvazadouriana.

Foto Helena Fenclová.

Video Václav Vojta

Převzato z vysílání regionální televize FILMpro