Eliška Jakubíčková 2016

kostel sv. vavřince v klatovech

23. 4. - 19. 6. 2016, vernisáž 22. 4. 2016 od 18:00

Eliška Jakubíčková, Job, 2015

Eliška Jakubíčková na svých plátnech tlumočí realitu prizmatem existenciálního cítění. Zachytává její unikavost, tvaruje její bezmeznou šíři, dává formu a objem entitám, se kterými si tyto veličiny obvykle nespojujeme (strachu, bolesti, radosti, blízkosti…) a možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či lehkost. Je mistrem kaligrafického expresivního gesta, které přesvědčivě zvládá i na velkém formátu. Její gestické formulace vycházejí z předem promyšleného a prožitého významu a tak je její výraz daleký bezobsažnosti pouhého malířského gesta. Pro kostel sv. Vavřince v Klatovech připravila cyklus monumentálních expresivních maleb. Jedním z témat je také postava biblického Joba.
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

Video Václav Vojta

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro

Foto z vernisáže Jiří Strašek

Foto Lucie Šiklová