dva břehy řeky léthé - charonovo poselství

sýpka klenová

18. 6. - 6. 8. 2017, vernisáž 17. 6. 2017 od 14 hodin

Foto skupiny P89 z roku 2009

DPROVODNÝ PROGRAM

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

30. 6. 2017 od 17:00, sýpka Klenová

1. komentovaná prohlídka výstavy P 89 DVA BŘEHY ŘEKY LÉTHÉ

- Premiérové čtení z knihy Jiřího Kamena „Elvis ze Záluží“

- Povídky, horory a etudy pro jeden a dva hlasy za účasti autora Jiřího Kamena a ilustrátora knihy Pavla Macucha

- Účinkují: četba Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek

 

14. 7. 2017 od 17:00, sýpka Klenová

2. komentovaná prohlídka P 89 DVA BŘEHY ŘEKY LÉTHÉ

- Páteční pozdní odpoledne poezie členů skupiny P 89

- Čtení: Václav Fencl Losenický, Josef Hrubý, Petr Kutek, Květa Monhartová, Dana Raunerová

- Hudební doprovod: Jaroslav Nedorost – sáxofon, Miroslav Šubrt Tázler – kytara

Souborná výstava výtvarníků umělecké skupiny P 89 DVA BŘEHY ŘEKY LÉTHÉ – CHÁRONOVO POSELSTVÍ je postavena v prostorách klenovské sýpky. Jedná se o ojedinělou retrospektivní prezentaci děl skupiny plzeňských umělců, jež ovlivňovala a ovlivňuje umělecký výtvarný život západočeské metropole i celého regionu. Expozice je koncipována ohleduplně se zaměřením na úctu k zakladatelům, poselství existence, vzájemné ovlivňování a předávání umělecké invence i otevírání se novým podnětům po dobu jednoho čtvrtstoletí.

Výstava je koncipována do tří okruhů. Prvním předvojem je dílo zakladatelů – Karel Frauknecht, Jiří Patera, Miroslav Tázler. Druhou množinu tvoří autoři Jindřich Bílek , Alena Burešová, Ladislav Fládr, Miloš Franče, Milan Vendi Hůrka, Bronislav Losenický, Bohumil Sedláček a Zdeněk Živný, již odpluvší jako Cháronova posádka. A třetím vojem je skupina pokračovatelů současníků - Renata Drahotová, Milan Ďuriš, Petr Kutek, Milena Kutková, Květa Monhartová, Jaromír Nedorost, Miroslava Nová, Naděžda Potůčková, Jiří Rataj, Dana Raunerová, Jan Souček, Miroslav Tázler jr., Helena Vendová. Vizuální kolekce děl je iluminována básněmi Josefa Hrubého.

Ohlédnutí za historií umělecké výtvarné skupiny P 89 ve výstavním prostoru klenovské sýpky přináší nostalgickou vzpomínku na dobrodružná léta jejího zrodu i pokračování ve šlépějích předchůdců okořeněné obklopujícím jsoucnem a novou inspiraci stávajícím světem.
Kurátorka výstavy: Helena Fenclová

Video Václav Vojta

Video převzato z vysílání regionální televize FILMpro.

Foto Jiří Strašek