Alberto Aragón Reyes / Black

Sýpka Klenová
3. 8. - 17. 9. 2014

Alberto Aragón Reyes, El Regreso

Sochař Alberto Aragón Reyes se narodil 8. dubna 1980 v mexické Oaxace známé svým revoltujícím smýšlením.

Alberto se však nevěnuje pouze sochařství. Kromě plastik maluje také realistické obrazy s různorodou tematikou ze světa přírody, či starých mexických bájí a tradic. V jeho tvorbě je také silně zastoupena murální malba, jíž se věnuje souběžně s ostatními výtvarnými aktivitami.

Jeho díla nesou silný náboj spirituality  vztahů mezi zvířaty a lidmi, jež mají v Mexiku silnou tradici. Motivy v tvorbě a vyzařování některých z nich jsou tematicky propojeny s dávnou tradicí starého Mexika, dle které lidé při narození dítěte rozsypali  před domem popel a první zvíře, které v něm zanechalo stopu  se stalo souputníkem celého života narozené osoby. Albertova tvorba je zakotvena ve starých legendách jeho země, které vědomě i podvědomě přenáší na svá plátna. Je předurčena totemy starých kultur a různými způsoby jejich chápání.

Alberto miluje různorodost v umělecké tvorbě, a proto si vybírá i různé materiály. V malbě je to olej, při vytváření soch kámen nebo dřevo. Věnuje se také tvorbě v prostoru, kde vytváří prostorné murální malby, nebo restauruje dobové fresky.

Alberto Aragón Reyes ve svém díle předkládá své pocity o podstatě umění v životě, o lidské bytosti, spiritualitě, duchovních souvislostech, symbolismu, či o vlivu umění na člověka vůbec.

Helena Fenclová

Foto Jiří Strašek

Video převzato z vysílání regionální televize FilmPRO

Pozvánka a tisková zpráva