Přednáška předního českého teoretika komiksu Mgr. Pavla Kořínka

Přednáška předního českého teoretika komiksu Mgr. Pavla Kořínka
21.08.2019

Sýpka Klenová
28. 8. 2019 v 16 hodin