Přednáška Miroslava Širše: Tajemní Makondové z Tanzánie

Přednáška Miroslava Širše: Tajemní Makondové z Tanzánie
02.01.2015

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
16. 1. 2015 od 17 hodin

V dobách dávných přišel na jedno místo v údolí řeky Ruvuma, které dnes nese název Mahuta, živý tvor. Chodil vzpřímeně, ale vzhledem se nepodobal člověku. Rozhodl se zde zůstat. Cítil se tu však osamocen, proto si v buši našel kus dřeva a vyřezal z něj figuru. Postavil ji do vzpřímené polohy a usnul. Figura přes noc oživla a byla to žena, pramatka Makondů. Začali spolu žít a měli hodně dětí. Tak vznikl kmen Makonde.

Povídání o svérázném etniku, které se celosvětově proslavilo zejména svým úžasným řezbářským uměním.