Přednáška Michala Fišera "Dialogy s historií"

Přednáška Michala Fišera
20.10.2014

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
21. 11. 2014 od 18 hodin

 

Často se říká: "...stavět na zelené louce." A má se tím na mysli stavění
bez zábran, bez souvislostí, prostorových, přírodních, sociálních,
kulturních. Myslím, že takové místo - nemísto na Zemi vlastně
neexistuje. Projektoval jsem seník opodál za vesnicí na skutečné zelené
louce. Pozici, tvar a způsob užívání domu ve výsledku určilo množství
jiných faktorů, než volná invence architekta. Každý vstup, kulturní
zásah člověka je dialogem s místem. Neznamená to zůstat pasivní. Naopak,
pouze intenzivní, důkladný dialog otevírá nové možnosti a umožňuje
zůstat zodpovědný, velkorysý a sebevědomý. Výsledek může být velmi
nenápadný, stejně tak se často může zdát formálně razantní. K takovému
gestu však nevede zbrklost. Pouze, je-li odvaha podložena důsledným
poznáním otázek místa, které se vrší v jeho minulosti, má naději na
úspěch, konečné přijetí tím místem a společností.

Často se říká: "...stavět na zelené louce." A má se tím na mysli stavění bez zábran, bez souvislostí, prostorových, přírodních, sociálních, kulturních. Myslím, že takové místo - nemísto na Zemi vlastně neexistuje. Projektoval jsem seník opodál za vesnicí na skutečné zelené louce. Pozici, tvar a způsob užívání domu ve výsledku určilo množství jiných faktorů, než volná invence architekta. Každý vstup, kulturní zásah člověka je dialogem s místem. Neznamená to zůstat pasivní. Naopak,

pouze intenzivní, důkladný dialog otevírá nové možnosti a umožňuje zůstat zodpovědný, velkorysý a sebevědomý. Výsledek může být velmi nenápadný, stejně tak se často může zdát formálně razantní. K takovému gestu však nevede zbrklost. Pouze, je-li odvaha podložena důsledným poznáním otázek místa, které se vrší v jeho minulosti, má naději na úspěch, konečné přijetí tím místem a společností.

Michal Fišer

 

Projekt „Dialogy s historií“

Projekt je pásmem přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to  především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od  architektů jako celku  směrem ke společnosti.

Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že:  tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy v prostoru, ať už vnějším nebo vnitřním, mezi objekty, mezi stavbami, mezi budovami a krajinou, které tvoří všechno pevné kolem nás – náš životní prostor. Každou intervencí se tyto vztahy mění. Mezi novým a původním je nasměrován nový dialog – dialog s historií.

Stavebník – developer, obecní samospráva, soukromník, který se podílí stavbou na tvorbě prostoru je zodpovědný za působení svého domu, za změnu vztahů v prostoru, jiný kontext, nové významy. Poslední dobou domy často křičí jen samy za sebe. To, co se týká vkusu, vhodnosti nebo adekvátnosti zásahu je považováno za subjektivní. Přednášky vybraných architektů by měly poukázat na konkrétních příkladech na  objektivitu takového posuzování a na smysl práce architekta. V rámci bytu  už někteří lidé chápou, že záleží na celku a svěřují návrh bytovému designerovi. V plánování našeho vnějšího prostoru chybí porozumění a informovanost, zřejmě proto, že nepatří ani okrajově do základního vzdělání. Smyslem práce architekta je architektura vycházející ze stávajícího kontextu, z využití jeho bohatosti, z analýzy širších vztahů  a přitom odpovídající na individuální potřeby investora.

Přednášející – současně působící architekt, teoretik, popularizátor architektury představí na svojí práci, práci svého atelieru, nebo na jiných konkrétních příkladech, nad konkrétními zásahy, nad vstupy do stávajícího prostředí své důvody, svůj názor - co a jak chtěl vyjádřit, na co reagoval, jak chtěl s historií komunikovat.  Ukáže, jak se dá s prostorem pracovat a jaká to může přinést pozitiva pro náš pobyt, jak to může náš život obohatit a také jak vznikají místa - nemísta, kde se nikdo nechce zdržovat a že takových míst u nás přibývá.

Projekt by měl upozornit společnost, že bez poučeného investora, stavebníka, zadavatele je architekt bezmocný a že kvalita výsledku – hotové stavby, závisí už na jeho zadání.

Ing.arch.Michaela Zucconi

 

Ing. arch MgA Michal Fišer - profesní životopis

1973 * Chomutov

1973-1991Žije v Kadani

od 1992Žije a pracuje v Praze

1987-1991Studium Střední průmyslová škola stavební v Kadani

1991-1997Studium České vysoké učení technické, Fakulta Architektury

1997Diplom

1997-2001Studium Akademie výtvarných umění, Škola architektury prof. Emila Přikryla

1999Praxe One architecture, Amsterdam

1999-2000Praxe Müller-Reimann Architekten, Berlin

2000Praxe AP atelier, Praha

2001Diplom AVU Praha, téma – Ostrov muzeí, pod vedením Prof. Emila Přikryla

2001-2002Praxe Atelier M1, Praha

2002Praxe Alt atelier, Praha

2002 Praxe Založení vlastního atelieru, účast v platformě t ř i a r c h i t e k t i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.arch.Michaela Zucconi je absolventkou FA ČVUT v Praze, pracovala v několika známých pražských atelierech a také jako samostatný a spolupracující architekt v malém městě. Na základě nasbíraných zkušeností se rozhodla o těch podle ní nejpalčivějších a neřešených mluvit a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Zabývá se kontextem, je organizátorkou a autorkou projektu Dialogy s historií. V současnosti pracuje v AP atelieru Josefa Pleskota.

 

Další přednášky v rámci pásma:  jaro 2015 - Projektil Architekti, Atelier K2, Eva Jiřičná