HURÁ COLLECTIVE - POCHOD OBŘÍCH LOUTEK

HURÁ COLLECTIVE - POCHOD OBŘÍCH LOUTEK
27.07.2015

Hrad Klenová
2. 8. 2015 od 16 hodin

Pochod obřích loutek při příležitosti dernisáže výstavy Hurá Collective sejde z horního nádvoří hradu dolů do vsi a představení zakončí před Sýpkou na Klenové. Večer setkání se členy Hurá Collectivu u ohně na Klenové.

ADAM NOVÁK

HZA BAŽANT
MICHAL BLAŽEK
KATEŘINA BAŽANTOVÁ
LEONA TELÍNOVÁ