Dialogy s historií s Rusina Frei architekti

Dialogy s historií s Rusina Frei architekti
11.09.2018

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
19. 10. 2018 v 18 hodin

„Jak přiblížit město k jeho řece, řeku k lidem?“

 

Autoři – architekti nám představí obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Její proměna se uskutečnila prostřednictvím propojení řeky, parku i ulice. Vznikla promenáda pod stromy, dětské hřiště, sezení podél řeky, pozorovatelny ptáků a ryb, pěší lávka, brouzdaliště a přechod přes vodu, prosluněná pobytová louka, zahrádka restaurace a další kouzelná místa, kde se lidem ve městě dobře relaxuje. Tyto drobné změny mají významný dopad na život člověka ve městě. Úprava navazuje na část již dříve realizovanou AP atelierem J. Pleskota.

Je to příležitost zeptat se, co veřejnost zajímá a prodiskutovat toto téma, které je aktuální nejen pro Litomyšl.

 

 

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.

Vystudoval v roce 2002 architekturu na FA ČVUT a o rok později na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1997 absolvoval stáž na Bauhaus-Universität Weimar. Mezi roky 1999 a 2008 pracoval v pražské kanceláři DUM architekti a Chalupa architekti. V letech 2008 až 2012 spolupracoval jako samostatný architekt s Marcelou Steinbachovou. Od roku 2013 má společnou kancelář s Martinem Freiem. V roce 2015 ukončil doktorandské studium na AVU Praha.

 

Ing. arch. Martin Frei

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou.Od roku 2017 je městským architektem v Žamberku.

 

Pár slov o projektu Dialogy s historií:

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

 

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

 

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

IMAGE: