Dialogy s historií s architektem Martinem Kožnarem

Dialogy s historií s architektem Martinem Kožnarem
15.01.2018

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
9. 2. 2018 od 18 hodin

„Architektura je kouzlo“


„Pro mé uvažování je důležitý kontext, materiál a výsledný prostor. Cílem je dobré žití. 

Když jsme s investorem, projektanty i úředníky na stejné vlně a jde nám společně o "to co vznikne" s ohledem na kvalitu okolí "po naší intervenci",
je to vždy silný zážitek. Trávíme tím společný čas, může to být klidně malé.“
Architekt Martin Kožnar je mj. spoluautorem revitalizace náměstí Míru v Horažďovicích, 

Pavilonu skla PASK v Klatovech, Centra umění na Kvildě, Envicentra podbranský mlýn v Horažďovicích, autorem řady rodinných domů, atd.

Cyklus "Dialogy s hiistorií"

Pár slov o projektu Dialogy s historií:

V roce 2016 a 2017 byl nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje  jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením,
že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje
na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně.
Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám
architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností
do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.