Amáta M. Wenzlová: Urbanismus Prahy

Přednáška
Pátek 18. března v 17 hodin
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

  • Amáta M. Wenzlová: Urbanismus Prahy
    Amáta M. Wenzlová: Urbanismus Prahy

Urbanistické utváření pražského osídlení v průběhu  celého středověku, stavební a urbanistická činnost Přemyslovců v průběhu 13. století a Lucemburků ve 2. polovině století 14., tedy období, kdy se Praha stala jedním z nejvýznamnějších evropských velkoměst.