odměk / šedesátá léta ze sbírek gkk

východoslovenská galerie v košicích

15. 9. - 26. 11. 2017

V prostorách Východoslovenské galerie probíhá výstava představující výběr děl ze šedesátých let 20. století, která jsou součástí sbírek  Galerie Klatovy / Klenová. Tato unikátní instalace,   mapuje „výtvarná“ šedesátá léta přes sbírku českého moderního umění, která se formuje  od roku 1964. Tento projekt je nejrozsáhlejší prezentací vlastních sbírek mimo domovské prostory galerie. 
Kurátoři výstavy: Lucie Šiklová a Michal Lazorčík