obrázek/

UMÍSTĚNÍ SOCH Z DŘEVOSOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA - DUCH KRAJINY (20.8.-1.9.2012)

Během sympozia bylo výtvarníky vytvořeno 9 sochařských objektů, 8 z nich je umístěno v okolí hradu Klenová, jeden objekt je umístěn na území města Klatovy.

klenova

1. Lind Kalle (Trees of Life - Strom života) - objekt je umístěn na vycházkové cestě v lesoparku pod hradem. Při cestě od pokladny se nachází asi po 150 m rozcestí, u kterého je objekt umístěn.

2. Suomi Alex (Kentaur) - objekt je umístěn v místech malého lůmku v lesoparku Klenová, v rámci lůmku je socha umístěna podél cesty na menší terénní vyvýšenině.

3. Trpák Michal (Ateistická modlitba) - Objekt je situován v místech,  kde se na hlavní cestu z Javora napojuje pěšina okružní hradební cesty.

4. Franco Olina (Táhni bejku) - objekt je umístěn v ohradě pro krávy v blízkosti vy­cházkové trasy okolo hradu, která vede od Javoru.

5. Tlustý Ivan ( Vykopávky – Klenová ) - Objekt je umístěn ve svahu pod hradem, v místech pastvin pro ovce. Objekt bude návštěvníkem vnímán zejména při cestě na hrad.

6. Lahtinen Juha (Wings - křídla) - Objekt je umístěn na severní hradbě hradu, kde je okrouhlý bastion a výhled na dominantu Týnce s kostelem.

7. Kajol Ruhul Amin (Mirrors - Zrcadla) - Objekty jsou umístěny nedaleko vstupu do dvora (pod vilou). V zeleném trojúhelníku pod vilou, kde se nacházejí vzrostlé lípy. Objekt bude patrný zejména při cestě z centra obce Klenové.

8. Akimenko Tatiana (Den/Noc – Day/Night)  Objekt je umístěn na palouku u sýpky, tak aby se objevoval v průhledech při příjezdu na Klenovou od Javoru i Janovic. Ze strany od Janovic se  za objektem promítá výhled do volné krajiny. Na cestě od Javoru se promítá nejdříve kulisa stromů a v těsné blízkosti kontrast objektu s fasádou sýpky.

9. Schlüter Matthias (Watter ship –Vodní loď) - Objekt je umístěn v klatovských Městských sadech. Způsob instalace sochy je zachycen na kresbách. Místo instalace se nachází v blízkosti křížení parkových cest na jihozápad­ním okraji rybníku.

 

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace