Monumentální socha byla vždy nedílně spjata s veřejným prostorem. Záměrem Galerie Klatovy / Klenová je vybudovat v prostoru hradu a jeho okolí sochařský park, a tím využít dvě specifika, kterými se galerie odlišuje od podobných institucí České republiky: za prvé je to její poloha na venkově v krásné přírodě Pošumaví, za druhé skutečnost, že galerie spravuje monumentální zříceninu středověkého hradu.

Při výběru a umísťování plastických děl postupujeme velice obezřetně, aby venkovský areál nebyl uměním zahlcen, nýbrž citlivě dotvořen. Park již zahrnuje díla Vincence Vinglera, Jiřího Seiferta, Jaroslava Róny, Václava Fialy, Máriuse Kotrby, Antona Čierneho.