Galerie U Bílého jednorožce
2. 9. - 28. 10. 2007
vernisáž 1. 9. 2007 v 15.00

Výstava ,,Fotografie 70. let ´´ si klade za cíl rekonstruovat dobovou fotografickou vizualitu. Pod pojmem ,,fotografie´´ zahrnuje nejen ,,uměleckou´´ tvorbu, ale i celou šíři tehdejšího vizuálního prostředí, konstruovaného fotografickými prostředky. Úzce vymezené období jedné dekády, poznamenané problematickou politickou situací a jistou izolací od světového vývoje, nabízí prostor pro detailní zkoumání média : od jeho ,,výtvarné´´ polohy přes dokumentární fotografii, reklamu až po oficiální fotografickou popkulturu, propagandu i amatérskou scénu. I v českém prostředí prožívala fotografie v 70.letech svůj boom. Nově se etablovala její prehistorie a historie a jako umělecký artefakt se prosadila do galerií a sbírek. Fotografie zároveň představovala národní hobby, plodící široké řády amatérských tvůrců. Tato specifická situace vyústila v často bizarní vývojové trendy, nezřídka se ocitající na hranici kýče. Zajímavou otázkou je i sociální role ,,fotografa´´ jako privilegovaného profesionála vystupujícího z masy pracujících. Přes šedesát autorů na výstavě zastupuje nejrozmanitější proudy fotografické práce. Cílem je pojmout období 70.let jak v důrazem na historickou vyváženost, tak i připomenout celkovou atmosféru epochy, zahrnující kombinaci politických a estetických imperativů. Ve snaze o autenticitu bude maximálně užito dobových zvětšenin i adjustací, včetně instalačních detailů (mobiliář, hudební doprovod, dobový tisk, design aj.) Chceme se tak pokusit nikoliv o přehlídku izolovaných děl autorů, ale o rekonstrukci dobové atmosféry i samotných mechanismů jejího utváření.

K výstavě bude vydán katalog. Ve dnech 19. – 20. října proběhne v rámci výstavy v kulturním domě Družba v Klatovech konference ,,Umění 70. let: Estetika samohany´´ zabývající se uměním a estetikou normalizace, jejich zařazením a recepcí.