ART DIALOG - MEZIPROSTORY 2018

30. 9. - 31. 10. 2018 

SÝPKA KLENOVÁ 

vernisáž 29. 9. 2018 ve 14 hodin 

Bienále mezinárodního sympozia pro absolventy vysokých uměleckých  škol.
Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a mladých umělců z vysokých uměleckých škol v sýpce areálu hradu a zámku Klenová. Absolventi vysokých škol s podporou svých profesorů přecházejí k tvůrčí praxi a ke svému plnohodnotnému uplatnění na výtvarné scéně – vyplňují prostor mezi studiem a začátkem cesty k samostatné umělecké činnosti. Prostředí hradu a zámku Klenová s přilehlými prostory, které je odlišné od studijních atelierů nabízí ztvárnit umělecká díla určená jak do plenéru, tak i do interiéru. Zároveň je užitečná přítomnost ostatních absolventů a pedagogů a jedinec má šanci kontaktů, konzultací, někdy i eliminací případných chyb. Na sympoziu vzniknou díla, která budou vystavena v okolí zámecké sýpky i v prostorech sýpky samotné v průběhu měsíce října.

Video Václav Vojta

foto Jiří Strašek

pdfartdialog.pdf(0,07MB)