Matka Příroda / Česko-německé komiksové sympozium 

23. 8. – 27. 8. 2021 - sympozium

29. 8 – 31. 10. 2021 - výstava

 

Na novém, v pořadí již čtvrtém ročníku komiksového sympózia, se spojí síly zástupců Galerie Klatovy / Klenová a Laydeez do Comics Praha. Vznikne tak zcela jedinečný projekt, který je syntézou dosavadních aktivit obou partnerů. Jako zastřešující téma celého projektu jsme zvolili symbol “Matka příroda”.Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa – Jens Natter, Janne Marie Dauer, Moritz Stetter, Karolina Chyzewska, Martina Fischmaister, Anastasia Stročkova, Alice Břečková, Lukáš Komárek, Tomáš Motal - bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2021 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Schönsee, následně v lednu a únoru proběhne v Českém centru Mnichov. Obě instituce jsou projektovými partneři sympózia. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 

4. 11. 2021 – 16. 1. 2022

Centrum Bavaria Bohemia (Freyung 1, 925 39 Sch?nsee)

 

27. 1. – 25. 2. 2022

České centrum Mnichov (Prinzregentstr. 7, 805 38 Mnichov)

 

Kurátoři sympozia a výstavy / Exhibition and symposium curators: Petra Mazáčová, Štěpánka Jislová, Tereza Drahoňovská, Michal Lazorčík  


Program sympozia :

25. 8. 2021, 14:00, purkrabství hradu Klenová

Přednáška komiksového teoretika Pavla Kořínka o komiksech zabírajících se ochranou přírody

 

25. 8. 2021, 15:00, purkrabství hradu Klenová

Přednáška Štěpánky Jislové a Terezy Drahoňovské o Laydeez do Comics Praha


26. 8. 2021, 9:00 – 12:00, 12:30 – 18 : 00

Den otevřených dveří v sýpce za přítomnosti komiksových výtvarníků

 

Součástí Dne otevřených dveří v Sýpce bude workshop pro děti a mládež. Během Dne otevřených dveří budou mít návštěvníci možnost sledovat komiksové výtvarníky při práci a vést s nimi dialog.

 

4. 9. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Výtvarná dílna pro děti k výstavě MATKA PŘÍRODA / Česko – německé komiksové sympozium

 

18. 9. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Komentovaná prohlídka s kurátorkami výstavy Štěpánkou Jislovou a Terezou Drahoňovskou
 

2. 10. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Výtvarná dílna pro děti k výstavě MATKA PŘÍRODA / Česko – německé komiksové sympozium

 

30. 10. 2021, 14:00, sýpka Klenová

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

video Václav Vojta foto Václav Vojta a Jiří Strašek