Přednáška Simony Levé Jandové: Kapitoly z indického malířství

Přednáška Simony Levé Jandové: Kapitoly z indického malířství
29.01.2013

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
8. 2. 2013 od 17 hodin

Vývoj indického malířství není zachycen naprosto kontinuálně, protože v náročném tropickém podnebí křehké materiály, na které se malovalo, ať už to byl papír nebo dřevo, podléhají snadné zkáze, a řada památek byla zničena i lidskou rukou. Z celého souvislého příběhu vývoje indického malířství se nám dochovaly jen některé kapitoly, které ale nabízí možnost nahlédnout do pozoruhodného světa indické reality i fantazie. Ty nejzajímavější z nich společně otevřeme. Potěšíme se jemnou modelací i barevností nejstarších dochovaných maleb na stěnách buddhistických klášterů a chrámů v Adžantě, vydáme se po prastarých obchodních cestách, po kterých se spolu se zbožím a buddhismem šířil vliv indického malířství po Indii a Asii, prohlédneme si lyrické a s velkou pozorností k detailu propracované tzv. miniaturní malby, na kterých porovnáme ryze indickou estetiku a zvláštnosti indoperské kultury, pozornost věnujeme také jedinečnému propojení hudby a poezie s malířstvím.