Přednáška Jana Soukupa: Proměny kostela za dvoutisíceleté historie

Přednáška Jana Soukupa: Proměny kostela za dvoutisíceleté historie
27.09.2013

Galerie U Bílého jednorožce
25. 10. 2013 od 17 hodin

Každý stavební typ se během času proměňuje. Po dvoutisícileté historii se to týká i kostelů, které z domácích shromažďovacích prostor a skrytých míst v počátcích křesťanství se postupně proměňovaly podle potřeb a názorů svých uživatelů. Přednáška seznamuje s tímto vývojem a příklady různých forem kostelů s přihlédnutím ke specifičnosti domácího vývoje.