Přednáška doc. PhDr. Lukáše Novotného, Ph.D.: Státní politika vůči prostituci v Československu ve 20. letech 20. století

Přednáška doc. PhDr. Lukáše Novotného, Ph.D.: Státní politika vůči prostituci v Československu ve 20. letech 20. století
17.01.2023

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
24. 2. 2023 v 17 hodin

Říká se, že prostituce je stará jako lidstvo samo. Je pravdou, že se z ní stalo někdy podporované, někdy trpěné a někdy pronásledované „řemeslo“, jež v minulosti provozovaly hlavně ženy. Od středověku se do moderní doby střídala období, jež lze označit jako „zlatý věk“, s epochami, kdy se státní moc snažila tento fenomén nejprve dostat pod kontrolu a poté i trestat. Pokaždé se však ukázalo, že takto zvolený postup nemá naději na úspěch.

Přednáška s názvem Státní politika vůči prostituci v Československu ve 20. letech 20. století se zaměří na pokusy první Československé republiky vyřešit problém prostituce a s ním spojené šíření pohlavních chorob ve 20. letech 20. století.

Cyklus přednášek: Problémy 19. století a současnost

Katedra historických věd Filozofické fakulty ZČU v Plzni připravuje ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová již pátý cyklus několika přednášek z historie. Tématem bude 19. století a jeho přesahy do současnosti, přičemž přednášející budou klást důraz na to, jak proběhlých 100 let ovlivnilo následující vývoj ve 20. a 21. století.