Dialogy s historií a architektura Ladislava Lábuse

Dialogy s historií a architektura Ladislava Lábuse
18.10.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
3. 11. 2017 od 18 hodin

Dialogy s historií a architektura Ladislava Lábuse


Architekti Marek Nábělek a František Košař představí tvorbu architektonického atelieru Prof. Ladislava Lábuse. Pozornost bude zaměřena mimo jiné i na objekty nebo úpravy, které vznikly na žádost soukromých investorů – v obcích více či méně vzdálených od města. Spoluautoři L. Lábuse nám zprostředkují ukázkami rodinných domů, vil, činžovních domů i veřejných staveb jiný, nevětšinový pohled, který je individuální, osobní, stavby jsou pohodlné a mají charisma v prostředí, které na první pohled nijak poetické být nemusí.
 
 
Více informací o architektu L. Lábusovi: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_L%C3%A1bus
 

Pár slov o pásmu:
Prostřednictvím prezentace podařených realizací staveb přímo jejími autory - architekty se lidé mohou inspirovat, motivovat.
Každé historické období nechává v prostoru svůj otisk a ten je odkazem do budoucna. - Minulost začíná včerejškem.
Proto je i v architektuře nutný dialog a dobré vztahy mezi starým a novým. Tvarováním prostoru, to, jakým způsobem se lidé potkávají, utváříme vztahy společenské a sociální.
Autorkou pásma je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje  jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání.
 
"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.