Přednáška PhDr. Romana Kodeta, Ph.D. – Současné a minulé prezidentské volby v USA

Přednáška PhDr. Romana Kodeta, Ph.D. – Současné a minulé prezidentské volby v USA
17.02.2017

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
3. 3. 2017 od 17 hodin

Prezidentské volby hrály vždy velkou roli v politickém životě Spojených států amerických. Ovlivňovaly mnohdy zásadním způsobem směřování nejen samotné Ameriky, ale také podobu světa. Přednášející se proto zaměří na analýzu amerického volebního systému a vysvětlení jeho specifik. Následně se pak bude soustřeďovat na klíčové volby v amerických dějinách. Téma pak bude zasazeno do širšího kontextu a srovnáno s aktuální situací v USA.